Työterveyshuolto

Tavoitteenamme on työkyvyn ylläpitäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Ennalta ehkäisemme erilaisia työtä haittaavia riippuvuuksia ja haemme uusia voimavaroja pysyviin elämäntapamuutoksiin ja työssäjaksamiseen sekä työssä viihtymiseen. Toimintamme perustuu tutkittuihin sekä kokemuksellisuuteen pohjautuviin menetelmiin. Seuraamme työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyviä uusia tutkimustuloksia maailmalla sekä suomessa.

Yksilöllinen toteutustapa pohjautuu työterveyshuollon laatimaan kirjalliseen työpaikkaselvitykseen, yhteenvetoon sekä asiakkaan kanssa yhdessä tehtävään kirjalliseen toimintasuunnitelmaan.

PALVELUT

- Yksilöllinen päihteidenkäytön kartoitus 1-5 krt
- BalanceintensiiviPro yksilöllinen päihdehoito 6-12vk, yhteensä 18 tapaamiskertaa.
- Ohjatut vertaistukiryhmät Helsingissä

BM-klinikan sosiaalialan asiantuntija palvelut työterveyshuolloille kuuluvat kelan korvausluokkaan 1.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvausluokassa I korvata 60 %,
• jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta
• työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa. kts linkki KELA

Takaisin ylös